Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

89. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 6. 2010

č. 286/RMČ/2010

k návrhu na částečnou revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 č. 186/RMČ/2010 ze dne 20. 4. 2010


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s částečnou revokací usnesení Rady městské části Praha 14 č. 186/RMČ/2010 ze dne 20. 4. 2010. V části týkající se termínu splnění úkolu - zajistit výplatu za práci členů OVK nově T: 9. 7. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

 

Na vědomí: KT - PO, OE