Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

1. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 11. 2010

č. 10/RMČ/2010

 

k návrhu na složení Redakční rady Listů Prahy 14


Rada městské části Praha 14

 I. o d v o l á v á

 Redakční radu Listů Prahy 14 ustanovenou usnesením Rady městské části Praha 14 č. 29/RMČ/2006

II. k o n s t a t u j e,

že do termínu 31. 1. 2011 bude funkci Redakční rady plnit vedení městské části Praha 14 - uvolnění členové Zastupitelstva městské části Praha 14

III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

 oznámit odvolání bývalým členům Redakční rady Listů Prahy 14

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Bc. Radek Vondra

Na vědomí: členové Redakční rady Listů Prahy 14