Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

1. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 11. 2010

č. 11/RMČ/2010

 

k návrhu na zřízení komisí Rady městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

 I. z ř i z u j e

 ke dni 26. 11. 2010 komisi bytovou

II. u k l á d á

  1. Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

     předložit návrh personálního obsazení bytové komise

    T: 6. 12. 2010

  2.  Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

     jmenovat tajemníka bytové komise

    T: 6. 12. 2010

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Bc. Radek Vondra, Ing. Luděk Lisý

Na vědomí: KS, SMP- 14, a. s.