Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

1. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 11. 2010

č. 12/RMČ/2010

 

k  rozdělení kompetencí starosty a zástupců starosty v samostatné působnosti městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

 I. b e r e n a v ě d o m í

 rozdělení kompetencí starosty a zástupců starosty v samostatné působnosti městské části Praha 14 dle přílohy č.1 (rtf, 15 KB)

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Na vědomí: odbory ÚMČ Praha 14, členové ZMČ Praha 14