Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

1. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 11. 2010

č. 13/RMČ/2010

 

ke zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu "Digitalizace archivu stavebního odboru" 


Rada městské části Praha 14

 I. r o z h o d l a

 o zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu "Digitalizace archivu stavebního odboru"

II. u k l á d á

Soně Tománkové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

zajistit seznámení uchazečů s rozhodnutím zadavatele

 

T: 30. 11. 2010

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Soňa Tománková

Na vědomí: OI, KS