Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

1. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 11. 2010

č. 14/RMČ/2010

 

k návrhu na jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise k podlimitní veřejné zakázce "Ostraha objektů městské části Praha 14" realizované formou zjednodušeného podlimitního řízení


Rada městské části Praha 14

 I. j m e n u j e

 členy komise pro otevírání obálek a hodnotící komise k výše uvedené veřejné zakázce dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

 zajistit realizaci této podlimitní veřejné zakázky

T: 31. 1. 2011

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák

Na vědomí: OHS, KS, členové komisí