Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

1. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 11. 2010

č. 15/RMČ/2010

 

k pověření zástupce starosty Ing. Břetislava Vodáka  podepisováním smluv o převodu nemovitého majetku a podání Katastrálnímu úřadu pro hl. m. Prahu


Rada městské části Praha 14

 I. p o v ě ř u j e

Ing. Břetislava Vodáka, zástupce starosty městské části Praha 14

podepisováním smluv o převodu nemovitého majetku a podání Katastrálnímu úřadu pro hl. m. Prahu

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

 zajistit uložení podpisového vzoru a pověření u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu

T: 15. 12. 2010

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák

Na vědomí: OSM