Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

1. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 11. 2010

č. 17/RMČ/2010

 

k žádosti OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 165 v k. ú. Černý Most


Rada městské části Praha 14

 I. n e s o u h l a s í

 s úplatným převodem pozemku parc. č. 165 v k. ú. Černý Most

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

 zajistit odeslání stanoviska městské části Praha 14 k úplatnému převodu pozemku parc. č. 165 v k. ú. Černý Most

 

T: 3. 12. 2010

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák

Na vědomí: OSM