Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

1. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 11. 2010

č. 19/RMČ/2010

 

k  nefinančnímu partnerství v projektu Hummer Camp realizovaného občanským sdružením Podpora a šance pro všechny


Rada městské části Praha 14

 I. s o u h l a s í

 s partnerstvím v projektu Hummer Camp realizovaným občanským sdružením Podpora a šance pro všechny, které bude realizováno prostřednictvím využití kapacity jednoho z běhů příměstského tábora pro děti realizovaného projektem v roce 2011

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

 zajistit projednání podrobností k naplnění partnerství s občanským sdružením Podpora a šance pro všechny v projektu Hummer Camp

 

T: 31. 3. 2011

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová

Na vědomí: OSVZ