Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

1. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 11. 2010

č. 20/RMČ/2010

 

k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru ve výši 18.387,62 Kč Mateřské škole Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500


Rada městské části Praha 14

 I. s o u h l a s í

 s přijetím věcného daru ve výši 18.387,62 Kč na vybavení prostor pro děti Mateřské školy Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 v odloučeném pracovišti objektu Sadská 530, Praha 9 - Hloubětín

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

 seznámit PaedDr. Evu Cífkovou, ředitelku Mateřské školy Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 s udělením souhlasu k přijetí věcného daru ve výši 18.387,62 Kč na vybavení prostor v odloučeném pracovišti MŠ Zelenečská v objektu Sadská 530, Praha 9 - Hloubětín od firmy IKEA

T: 3. 12. 2010

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák

Na vědomí: OŠ, MŠ Zelenečská