Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

1. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 11. 2010

č. 22/RMČ/2010

 

k návrhu na pronájem jednoho pokoje v ubytovně objektu Sadská 530, Praha 9 - Hloubětín od 1. 12. 2010


Rada městské části Praha 14

 I. s c h v a l u j e

 pronájem jednoho pokoje v ubytovně objektu Sadská 530, Praha 9 - Hloubětín od 1. 12. 2010 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

 informovat Ing. Evu Baľilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o schválení pronájmu jednoho pokoje v ubytovně Sadská 530, Praha 9 - Hloubětín od 1. 12. 2010

T: 29. 11. 2010

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák

Na vědomí: O©, SMP- 14, a. s., Z© Bří Venclíků