Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

1. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 11. 2010

č. 23/RMČ/2010

 

k návrhu na poskytnutí odměny Bc. Janě Tůmové, ředitelce M© JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218


Rada městské části Praha 14

 I. s o u h l a s í

 s poskytnutím odměny Bc. Janě Tůmové, ředitelce M© JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218k ľivotnímu jubileu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

 seznámit Bc. Janu Tůmovou, ředitelku M© JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218 s výąí poskytnuté odměny

T: 1. 12. 2010

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák

Na vědomí: