Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

1. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 11. 2010

č. 4/RMČ/2010

 

k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9


Rada městské části Praha 14

 I. b e r e n a v ě d o m í

 výsledek veřejné soutěže formou licitace na byt o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9 uskutečněné dne 1. 11. 2010 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. s c h v a l u j e

vítěze veřejné soutěže formou licitace na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9 s podmínkou odkoupení pohledávky a se smluvním nájemným ve vydražené výši dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

 zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím nájemcem na užívání bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9 s podmínkou odkoupení pohledávky ve výši 197.550 Kč a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu ve výši 40.000 Kč

T: 31. 12. 2010

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Břetislav Vodák

Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, vítěz VSFL