Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

1. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 11. 2010

č. 5/RMČ/2010

 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 765, ul. Rochovská, Praha 9


Rada městské části Praha 14

 I. s c h v a l u j e

 obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 765, ul. Rochovská, Praha 9 na dobu určitou - 1 rok dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

 informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 765, ul. Rochovská, Praha 9 na dobu určitou - 1 rok

 

T: 31. 1. 2011

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák

Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, nájemci