Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

1. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 11. 2010

č. 6/RMČ/2010

 

k návrhu na zrušení veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9


Rada městské části Praha 14

 I. r u š í

 veřejnou soutěž formou licitace na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 s podmínkou odkoupení pohledávky a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

 zajistit zveřejnění záměru na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 s podmínkou odkoupení pohledávky a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu jako veřejnou soutěž formou licitace

T: 31. 3. 2011

Provede: Ing. Břetislav Vodák

Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák

Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS