Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

1. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 11. 2010

č. 7/RMČ/2010

 

k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v  č. p. 745, Maňákova ul., Praha 9 - Černý Most, byt ve svěřené správě městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

 I. s o u h l a s í

 s řešením bytové situace občanů městské části Praha 14, tj. s přidělením bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 745, Maňákova ul., Praha 9 - Černý Most za podmínky vrácení stávajícího bytu na dobu neurčitou dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

 zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím nájemcem na užívání bytu o velikosti 3 + 1 v  č. p. 745, Maňákova ul., Praha 9 - Černý Most na dobu neurčitou za podmínky vrácení bytu stávajícího

 

T: 31. 12. 2010

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák

Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS