Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

1. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 11. 2010

č. 8/RMČ/2010

 

k návrhu na odepsání nedobytných pohledávek v souladu s metodickým pokynem ze dne 22. 1. 2007


Rada městské části Praha 14

 I. s o u h l a s í

 s odepsáním nedobytných pohledávek v souladu s metodickým pokynem ze dne 22. 1. 2007 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

 zajistit odepsání nedobytných pohledávek v souladu s metodickým pokynem ze dne 22. 1. 2007 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 15. 12. 2010

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák

Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS