Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

1. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 11. 2010

č. 9/RMČ/2010

 

21. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010


Rada městské části Praha 14

 I. s c h v a l u j e

 21. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010

schválený rozpočet  
příjmy 260.262,00 tis. Kč
výdaje 295.726,10 tis. Kč
financování 35.464,10 tis. Kč
rozpočet po 20. rozpočtovém opatření k 3. 11. 2010  
příjmy 377.564,80 tis. Kč
výdaje 416.668,50 tis. Kč
financování 39.103,70 tis. Kč
rozpočet po 21. rozpočtovém opatření k 22. 11. 2010  
příjmy 378.024,60 tis. Kč
výdaje 416.807,80 tis. Kč
financování 38.783,20 tis. Kč

 

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

 předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

 

T: 21. 12. 2010

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová

Na vědomí: OE