Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 3. 2012


č. 171/RMČ/2012


k návrhu na odvolání a jmenování člena dozorčí rady obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s.Rada městské části Praha 14

v působnosti valné hromady obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s.


I. o d v o l á v á


ke dni 31. 3. 2012 člena dozorčí rady obchodní spol. Správa majetku Praha 14, a. s. Mgr. Vladimíra Tománka


II. j m e n u j e


ke dni 1. 4. 2012 člena dozorčí rady obchodní spol. Správa majetku Praha 14, a. s. Bc. Jana Rambouska


III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


informovat Mgr. Vladimíra Tománka a Bc. Jana Rambouska o výše uvedeném rozhodnutí

T: 31. 3. 2012Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: SMP- 14, a. s., dozorčí rada