Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 3. 2012


č. 176/RMČ/2012


k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce "Z© Chvaletická č. p. 918, osazení lapače tuků, Praha 9, k. ú. Hloubětín"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce "Z© Chvaletická č. p. 918, osazení lapače tuků, Praha 9, k. ú. Hloubětín"


II. j m e n u j e


hodnotící komisi, jejíľ členové jsou uvedeni v příloze č. 3 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce "Z© Chvaletická č. p. 918, osazení lapače tuků, Praha 9, k. ú. Hloubětín"

T: 30. 3. 2012

2. seznámit členy s jejich jmenováním a účastí v hodnotící komisi veřejné zakázky malého rozsahu "Z© Chvaletická č. p. 918, osazení lapače tuků, Praha 9, k. ú. Hloubětín"

T: 30. 3. 2012

3. seznámit Radu městské části Praha 14 s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu "Z© Chvaletická č. p. 918, osazení lapače tuků, Praha 9, k. ú. Hloubětín"

T: 28. 5. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, O©, OE, členové komise