Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


51. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 12. 2012


č. 700/RMČ/2012


k vyhlášení grantového řízení městské části Praha 14 na rok 2013


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e


vyhlášení dvouletých grantů pro oblast 1 - sociální a návazné služby v celkové výši 4.000.000 Kč, tj. 2.000.000,- Kč pro rok 2013 a 2.000.000 Kč pro rok 2014 podle příloh č. 1 - 4 tohoto usnesení, přičemž přidělení grantů je podmíněno schválením rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2013

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


1. zajistit vyhlášení grantů městské části Praha 14

T: 21. 12. 2012

2. předložit Radě městské části Praha 14 návrh na jmenování členů grantové komise pro posouzení a vyhodnocení žádostí v oblasti 1

T: 31. 1. 2013

3. předložit Radě městské části Praha 14 návrh na přidělení grantových prostředků v oblasti 1

T: 29. 3. 2013Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSVZ, OE, KS OÚR