Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


54. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 2. 2013


č. 58/RMČ/2013


k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 994, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 - Černý MostRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 994, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 na dobu určitou - půl roku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 994, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 na dobu určitou - půl roku

T: 28. 2. 2013

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, nájemce