Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


54. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 2. 2013


č. 59/RMČ/2013


k návrhu na pronájem jednoho pokoje v ubytovně M© Paculova 1115, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


pronájem jednoho pokoje v ubytovně M© Paculova 1115, Praha 9 na dobu určitou 1 rok (od 1. 2. 2013) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


uzavřít smlouvu o ubytování v ubytovně M© Paculova 1115, Praha 9 na dobu určitou 1 rok

T: 28. 2. 2013

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, nájemce