Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


54. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 2. 2013


č. 63/RMČ/2013


k návrhu na uplatnění inflace nájemného v bytech s "věcně usměrňovaným" nájemným pro rok 2013Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


úpravu nájemného o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti průměru 12ti měsíců předposledního kalendářního roku zveřejněnou Českým statistickým úřadem ze dne 10. 1. 2013 v bytech s "věcně usměrňovaným" nájemným, ve kterých lze uplatnit inflaci od 1. 4. 2013


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o schválení návrhu na úpravu nájemného o míru inflace v bytech s "věcně usměrňovaným" nájemným, ve kterých lze uplatnit inflaci od 1. 4. 2013


T: ihned
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS