Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


54. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 2. 2013


č. 66/RMČ/2013


k návrhu na úpravu jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se zněním návrhu jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 14dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 výše uvedený návrh

T: 12. 2. 2013

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OPM