Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


54. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 2. 2013


č. 67/RMČ/2013


k návrhu na pověření člena Zastupitelstva městské části Praha 14 k přijímání prohlášení o uzavření manželství v souladu s ust. § 4 odst. 1 zák. č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisůRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í,


aby byl pověřen pan Pavel Mašek, člen ZMČ Praha 14 v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zák. č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů k přijímání prohlášení o uzavření manželství

II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 výše uvedený návrh

T: 12. 2. 2013
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OPM