Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


54. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 2. 2013


č. 68/RMČ/2013


k založení Nadačního fondu pro Prahu 14Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. se založením Nadačního fondu pro Prahu 14 na základě zakládací listiny dle přílohy č. 2 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


2. se složením Správní rady Nadačního fondu pro Prahu 14 a s navrženým revizorem dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 návrh na založení Nadačního fondu pro Prahu 14


T: 12. 2. 2013
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OPM