Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


54. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 2. 2013


č. 70/RMČ/2013


k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k projektové dokumentaci na nový chodník a stožár veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 232/190 a 232/197 k. ú. Černý Most při ul. Bryksova - VybíralovaRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s realizací nového chodníku a stožáru veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 232/190 a 232/197 k. ú. Černý Most při ul. Bryksova - Vybíralova podle předložené projektové dokumentace

II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


sdělit stanovisko městské části Praha 14 k realizaci nového chodníku a VO při ul. Bryksova společnosti Jans, s. r. o., Ostrovského 253/3, Praha 5


T: 15. 2. 2013
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR, OV