Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


54. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 2. 2013


č. 71/RMČ/2013


k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k projektové dokumentaci na úpravu křižovatky Bryksova - Chlumecká vč. úpravy SSZ, k. ú. Černý Most a k. ú. Horní PočerniceRada městské části Praha 14


I. s e s e z n á m i l a


s navrženou úpravou křižovatky Bryksova - Chlumecká vč. úpravy SSZ, k. ú. Černý Most a k. ú. Horní Počernice navrženou v prostoru jižního hlavního napojení parkovacího domu Centra Černý Most, Praha 9


II. s o u h l a s í


s předloženou úpravou křižovatky podle územního plánu SÚ hl. m. Prahy zasahující i na plochu parkové zeleně ZP za podmínky, že bude současně v souvislosti s rozšířením obchodního centra Černý Most založena parková plocha nacházející se mezi ul. Bryksova a Obchodním centrem Černý Most nejpozději do 30. 6. 2013 dle předloženého projektu - sadové úpravy /revize dne 30. 11. 2012/

III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


sdělit stanovisko městské části Praha 14 k úpravě křižovatky Bryksova - Chlumecká společnosti Jans, s. r. o., Ostrovského 253/3, Praha 5


T: 15. 2. 2013


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR, OV