Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


54. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 2. 2013


č. 73/RMČ/2013


k návrhu na uzavření dohody o ukončení smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby a uzavření smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby (typ A)Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby ze dne 12. 1. 2012 mezi Úřadem práce ČR - krajská pobočka pro hl. m. Prahu a městskou částí Praha 14 dle přílohy č. 1


2. s uzavřením smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby (typ A) mezi Úřadem práce ČR - krajská pobočka pro hl.m. Prahu a městskou částí Praha 14 dle přílohy č. 2


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


1. zajistit uzavření dohody o ukončení Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby ze dne 12. 1. 2012


2. zajistit uzavření smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby (typ A)


T: 28. 2. 2013Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSVZ, OPM, ODOP