Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


68. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 16. 9. 2013


č. 562/RMČ/2013


k návrhu plánu zimní údržby místních komunikací na období

od 1. 11. 2013 do 31. 3. 2014Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s plánem zimní údržby místních komunikací na období od 1. 11. 2013 do 31. 3. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14


 
Na vědomí: ODOP