Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


68. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 16. 9. 2013


č. 565/RMČ/2013


k žádosti na vrácení jistiny - po odstoupení nájemce od smlouvy o převodu jednotky v ul. Kpt. Stránského 994, Praha 9Rada městské části Praha 14I. n e s o u h l a s í


s vrácením jistiny ve výši 10.000 Kč po odstoupení nájemce od smlouvy o převodu jednotky v ul. Kpt. Stránského 994, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat nájemce o nesouhlasu s vrácením jistiny ve výši 10.000 Kč po odstoupení od smlouvy o převodu jednotky v ul. Kpt. Stránského 994, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 31. 10. 2013
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, žadatel