Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


68. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 16. 9. 2013


č. 566/RMČ/2013


k návrhu na poskytnutí úhrady nákladů v souvislosti se služební cestou zástupce starosty Mgr. Aleše Kudy do LisabonuRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


1. s poskytnutím úhrady stravného v základní sazbě


2. s poskytnutím kapesného ve výši 50 euro


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit proplacení úhrad nákladů služební cestyBc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OHS