Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


68. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 16. 9. 2013


č. 568/RMČ/2013


k návrhu na 13. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


13. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013

schválený rozpočet

příjmy 206.238,00 tis. Kč

výdaje 286.005,20 tis. Kč

financování 79.767,20 tis. Kč

rozpočet po 12. rozpočtovém opatření k 27. 8. 2013

příjmy 222.867,80 tis. Kč

výdaje 315.511,10 tis. Kč

financování 92.643,30 tis. Kč


rozpočet po 13. rozpočtovém opatření k 11. 9. 2013

příjmy 224.661,70 tis. Kč

výdaje 318.319,80 tis. Kč

financování 93.658,10 tis. Kč


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 26. 11. 2013

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ