Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


68. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 16. 9. 2013


č. 571/RMČ/2013


k návrhu na stanovení osobních příplatků Mgr. Andree Benešové, ředitelce Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115, Mgr. Jiřímu Bartekovi, řediteli Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 a Mgr. Kláře Machové, pověřené vedením Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140Rada městské části Praha 14I. s t a n o v u j e


1. osobní příplatek Mgr. Andree Benešové, ředitelce Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115, dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


2. osobní příplatek Mgr. Jiřímu Bartekovi, řediteli Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16, dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


3. osobní příplatek Mgr. Kláře Machové, pověřené vedením Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140, dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit a předat nové platové výměry Mgr. Andree Benešové, ředitelce MŠ
Paculova 1115, Mgr. Jiřímu Bartekovi, řediteli ZŠ Šimanovská a Mgr. Kláře Machové, pověřené vedením ZŠ Bří Venclíků 1140, všem k 1. 10. 2013

T: 27. 9. 2013Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, KT - PO, MŠ Paculova, ZŠ Šimanovská, ZŠ Bří Venclíků