Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


68. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 16. 9. 2013


č. 574/RMČ/2013


k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce "Osazení termoregulačních ventilů v budově Z© Bří Venclíků"Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


protokol o výběru dodavatele k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce "Osazení termoregulačních ventilů v budově Z© Bří Venclíků"


II. r o z h o d l a


na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnějąí nabídky uchazeče B&P INTERIÉRY s. r. o., IČ 253 92 077, k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce "Osazení termoregulačních ventilů v budově Z© Bří Venclíků"


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci akce "Osazení termoregulačních ventilů v budově Z© Bří Venclíků" s rozhodnutím zadavatele

T: 26. 9. 2013
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘE©