Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


68. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 16. 9. 2013


č. 575/RMČ/2013


k záměru na umístění stavby základnové stanice spol. Telefónica Czech Republic, a. s. na části pozemku parc. č. 79/1, k. ú. KyjeRada městské části Praha 14I. n e s o u h l a s í


s umístěním stavby základnové stanice spol. Telefónica Czech Republic, a. s. na části pozemku parc. č. 79/1, k. ú. Kyje, o výměře 30 m 2 v k. ú. Kyje


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


seznámit žadatele s rozhodnutím Rady městské části Praha 14


T: 30. 9. 2013Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI