Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


85. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 5. 2014


č. 284/RMČ/2014


ke jmenování Mgr. Aleny Gabaľové do funkce ředitelky Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16Rada městské části Praha 14I. j m e n u j e


Mgr. Alenu Gabaľovou do funkce ředitelky Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit podpis jmenovací listiny

T: 30. 5. 2014
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, KT - personální odd., ZŠ Šimanovská