Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


85. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 5. 2014


č. 286/RMČ/2014


k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9

T: 10. 6. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS, nájemce