Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


85. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 5. 2014


č. 288/RMČ/2014


k návrhu na úpravu výše nájemného k bytu v č. p. 753, Maňákova ul., Praha 9Rada městské části Praha 14I. n e s c h v a l u j e


úpravu výše nájemného k bytu v č. p. 753, Maňákova ul., Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat SMP - 14, a . s. o neschválení úpravy výše nájemného k bytu v č. p. 753, Maňákova ul., Praha 9

T: 15. 6. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS, žadatel