Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


85. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 5. 2014


č. 289/RMČ/2014


k uzavření dohody č. 1 o úpravě soupisu dokladů a účtů ke smlouvě č. 13155373 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ľivotního prostředí ČR v rámci Operačního programu ®ivotní prostředí u projektů "Energetická úspora budovy M© ©ebelova a M© Zelenečská "Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


informaci k uzavření dohody č. 1 o úpravě dokladů a účtů ke smlouvě č. 13155373 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ľivotního prostředí ČR v rámci Operačního programu ®ivotní prostředí u projektu "Energetická úspora budovy M© ©ebelova a M© Zelenečská"


II. s o u h l a s í


s uzavřením dohody č. 1 o úpravě dokladů a účtů ke smlouvě č. 13155373 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ľivotního prostředí ČR v rámci Operačního programu ®ivotní prostředí u projektu "Energetická úspora budovy M© ©ebelova a M© Zelenečská"

III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření dohody č. 1 o úpravě dokladů a účtů ke smlouvě č. 13155373 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ľivotního prostředí ČR v rámci Operačního programu ®ivotní prostředí u projektu "Energetická úspora budovy "M© ©ebelova a M© Zelenečská"

T: 30. 5. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘE©