Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


85. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 5. 2014


č. 291/RMČ/2014


k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku - sdružený nákup "Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 nábytkem a lůžkovinami"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku - sdružený nákup "Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 nábytkem a lůžkovinami"


2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku - sdružený nákup "Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 nábytkem a lůžkovinami"


II. j m e n u j e


k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku - sdružený nákup "Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 nábytkem a lůžkovinami" komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 3 (pouze v tiskové podobě)

III. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku - sdružený nákup "Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 nábytkem a lůžkovinami"

T: 30. 6. 2014
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ