Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


85. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 5. 2014


č. 293/RMČ/2014


k návrhu na 6. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


6. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014

schválený rozpočet

příjmy 241.476,00 tis. Kč

výdaje 303.437,20 tis. Kč

financování 61.961,20 tis. Kč

rozpočet po 5. rozpočtovém opatření k 28. 4. 2014

příjmy 248.756,00 tis. Kč

výdaje 333.190,80 tis. Kč

financování 84.434,80 tis. Kč


rozpočet po 6. rozpočtovém opatření k 12. 5. 2014

příjmy 249.929,30 tis. Kč

výdaje 334.364,10 tis. Kč

financování 84.434,80 tis. Kč

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 24. 6. 2014
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ