Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


85. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 5. 2014


č. 294/RMČ/2014


k návrhu na jmenování 2 členů grantové komise pro sociální oblast za městskou část Praha - Dolní PočerniceRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s nominací dvou členů grantové komise pro sociální oblast za účelem posuzování grantů podaných v oblasti: Program J5 - podpora MČ v sociální oblasti pro rok 2014 zaslanou m. č. Praha - Dolní Počernice v souladu s podmínkami hl. m. Prahy pro účely grantového programu v sociální oblasti pro rok 2014 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


II. j m e n u j e


Ing. Hanu Jaklovou a Petra Stránského členy grantové komise pro sociální oblast na dobu 3 měsíců dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit jmenování členů grantové komise pro sociální oblast dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


T: 4. 6. 2014
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, OSVZ, KS