Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


85. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 5. 2014


č. 295/RMČ/2014


k návrhu na podání žádosti o účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy z programu zaměřený na předcházení bezdomovectvíRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s podáním žádosti o účelovou dotaci ve výši 70.000 Kč z rozpočtu hl. m. Prahy z programu zaměřeného na předcházení bezdomovectví dle přílohy č. 1 (pouze v tiskové podobě)


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit podání žádosti o účelovou dotaciT: 21. 5. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, OSVZ