Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


85. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 5. 2014


č. 296/RMČ/2014


k návrhu na uzavření smlouvy o partnerství v projektu "Active Citizenship: Enhancing political participation of migrant youth (ACCESS)" mezi městskou částí Praha 14 a International Organization for Migration (IOM)Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

návrh smlouvy dle přílohy č. 1 o partnerství v projektu "Active Citizenship: Enhancing political participation of migrant youth (ACCESS)"


II. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy dle přílohy č. 1 mezi městskou částí Praha 14 a International Organization for Migration (IOM)


III. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy dle přílohy č. 1 mezi městskou částí Praha 14 a Mezinárodní organizací pro migraci (IOM) HelsinkyBc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, OSVZ, OHS