Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 6. 2014


č. 304/RMČ/2014


k návrhu na pronájem pokoje v ubytovně Z© Chvaletická 918 (Rochovská 692), Praha 9Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


pronájem pokoje v ubytovně Z© Chvaletická 918 (Rochovská 692), Praha 9 do 30. 6. 2015 , dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat ľadatele o schválení pronájmu pokoje v ubytovně Z© Chvaletická 918 do 30. 6. 2015 (Rochovská 692), Praha 9

T: 31. 7. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OŘE©, KS, Z© Chvaletická 918