Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 6. 2014


č. 305/RMČ/2014


k návrhu na souhlas se zveřejněním záměru na pronájem objektu č. p. 67, ul. Baštýřská, Praha 9 o výměře podlahové plochy 508,51 m 2 včetně pozemku parc. č. 696 o výměře 328 m 2 a přilehlých pozemků parc. č. 697 o výměře 991 m 2 a parc. č. 698 o výměře 586 m 2 v k. ú. HostaviceRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


se zveřejněním záměru na pronájem objektu č. p. 67, ul. Baštýřská, Praha 9 o výměře podlahové plochy 508,51 m 2 včetně pozemku parc. č. 696 o výměře 328 m 2 a přilehlých pozemků parc. č. 697 o výměře 991 m 2 a parc.č. 698 o výměře 586 m 2 v k.ú. Hostavice dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s. zveřejnění záměru na pronájem objektu č. p. 67, ul. Baštýřská, Praha 9 o výměře podlahové plochy 508,51 m 2 včetně pozemku parc. č. 696 o výměře 328 m 2 a přilehlých pozemků parc. č. 697 o výměře 991 m 2 a parc.č. 698 o výměře 586 m 2 v k.ú. Hostavice dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 9. 6. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSMI