Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 6. 2014


č. 306/RMČ/2014


k návrhu na prominutí placení nájemného za užívání prostoru v objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9Rada městské části Praha 14I. n e s o u h l a s í


s prominutím placení nájemného za užívání prostoru o celkové výměře 56 m 2 v 2. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 za období od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s. o neodsouhlasení prominutí placení nájemného za užívání prostoru v 2. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 za období od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 30. 6. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSMI, nájemce