Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 6. 2014


č. 307/RMČ/2014


k návrhu na schválení smlouvy o dílo s nehmotným výsledkemRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


smlouvu o dílo s nehmotným výsledkem dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. p o v ě ř u j e

Ing. Břetislava Vodáka, zástupce starosty městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s. uzavření smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem dle přílohy č. 1 tohoto usnesení se Společenstvím vlastníků pro dům Rochovská 768 - 772 a Společenstvím vlastníků pro dům Slévačská 494 - 497


T: 30. 6. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS